Przystąpienie do prac nad LSR na lata 2023-2027

Uprzejmie informujemy, iż LGD Partnerstwo Ducha Gór rozpoczyna pracę nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.  28.04.2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie na wsparcie przygotowawcze.

Opis obszaru LGD 2023-27

Opis procesu przygot. LSR 2023-27, włączenia społecznego

________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  28.04.2022
Zmodyfikowano: