II zjazd XVII Szkoły Liderów PAFW

W dniach 18-20.11.2021 w Książenicach koło Warszawy odbył  się II zjazd Szkoły Liderów PAFW. D.goetz - przeska zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór bierze udział w XVII edycji Szkoły Liderów PAFW.

Pierwszy dzień był skoncentrowany na stylach przywódczych: wykład w tym obszarze poprowadziła Joanna Pommersbach, a część warsztatową pedagożki teatru: Justyna Czarnota, Justyna Sobczyk, Dorota Ogrodzka. 

Wieczorem odbyły się prezentacje działań liderskich metodą “pecha-kucha”, które przygotowali uczestnicy: Anita Sierpowska, Wojciech Kallas, Paweł Bilski, Marta Zabłocka. 

Po zakończeniu zajęć odbyła się w całej grupie rozmowa o granicach pluralizmu Fundacji Szkoła Liderów, prowadzona przez Katarzynę Czaykę-Chełmińską i Agnieszkę Szelągowską, spowodowana reakcją uczestników na promocję jednego z absolwentów FSL, o konserwatywnych poglądach. 

Drugiego dnia odbył się warsztat z planowania własnego rozwoju, z wykorzystaniem modelu DISC w zespołach liderów, prowadzony przez trenerki: Justynę Józefowicz, Jagodę Latkowską, Agnieszkę Szymańską i Agnieszkę Szelągowską. Trzeciego dnia odbyły się warsztaty z kompetencji pracy w zespole i komunikacji, prowadzone przez: Katarzynę Czaykę-Chełmińską (przywództwo sytuacyjne), Justynę Józefowicz (budowanie zespołu) i Małgorzatę Lelonkiewicz (komunikacja w zespole z wykorzystaniem i pogłębieniem modelu DISC). Trzeciego dnia wieczorem odbyła się debata oksfordzka wokół tezy: „Działań społecznych organizacji i działań politycznych nie powinno się łączyć” z udziałem wszystkich uczestników spotkania.  W zjeździe wzięło udział 44 liderów i liderek oraz 14 tutorek i tutorów, którzy wspierają ich w liderskim rozwoju.  

"Dla mnie niezwykła sesja, szczególnie teria przywództwa Eriksona, przywództwo sytuacyjne i etapy rozwoju pracowników. Bardzo układa i porządkuje świat!"

Dorota Goetz

więcej II Zjazd

Do opracownia wpisu użyto materiałów Szkoły Liderów PAFW Szkoła Liderów PAFW

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  06.12.2021 
Zmodyfikowano:

Programy PAFW

dl programy