I zjazd XVII edycji Liderów PAFW

21-25.09.2021 r. odbył się w Książenicach I zjazd XVII edycji Liderów PAFW. D. Goetz - prezeska zarządu bierze udział w XVII edycji Szkoły Liderów. Pracowaliśmy nad następującymi tematami:

 1. Informacja zwrotna.

2. Lider w zespole – ćwiczenia outdoorowe.

3. Wprowadzenie do przywództwa.

4. Przygotowanie do debaty oksfordzkiej.

5. Debata oksfordzka.

6. Planowanie własnego rozwoju (IPR).

Pełny Program I zjazdu XVII Szkoly Liderów PAFW

Zgłosiłam się do I Debaty oksfordzkiej w zespole z: Anita Sierpowska, Jolanta Prochowicz, Agnieszka Dubiel, Dorota Goetz. Łatwo nie było, temat: "Nowe technologie niszczą więzy międzyludzkie". Byłyśmy stroną, która była przeciwna tej tezie tj. nowe technologie nie niszczą więzi mkiędzyludzkich. W drugiej stronie broniących tezy byli: Patryk Białas, Grzegorz Głupczyk, Aleksandra Zapolska, Agnieszka Ganiek. W formule debaty oksfordzkiej każda ze stron preznetuje swoą tezę, broni jej i odpowiada na argumenty drugiej strony. Można uwzględnić głosy z sali lub ekspertów. Na końcu uczestnicy widzowie z sali mogą publicznie poprzeć jedną ze stron. Na końcu nastepuje głosowanie sali, która ze stron wygrała na argumenty. Nasza strona wygrała tę debatą z ogromną przewagą. Podobno do tej pory nie zdarzyło się w historii Szkoły Liderów, by głosowanie tj. liczba głosów za jedną ze tron było tak bardzo przeważające. Ogromna radość. Niebywałe doświadczenie z takimi zawodnikami!

Znakomici prowadzący, wszystko na najwyższym poziomie. Świetni liderzy z całej Polski jako uczestnicy. Bezcenna wymiana doświadczeń i ćwiczenia. Zaszczyt uczestniczyć w takiej szkole.

Dorota Goetz 

więcej tutaj I Zjazd Szkoły Liderów PAFW

do opracowania wpisu użyto materiałów Szkoły Liderów PAFW Szkoła Liderów PAFW

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  30.09.2021
Zmodyfikowano:

 

Programy PAFW

dl programy