W 2013 r. zrelizowano projekt "Integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej", na podstawie umowy nr 1905/ASOS/2013, na obszarze wszystkich gmin powiatu jeleniogórskiego. Zakładał przygotowanie środowisk senioralnych do samodzielnego pozyskiwania środków finamsowych na potrzeby seniorów oraz bardzie profesjonalne działanie organizacji senioralnych.
Dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na rok 2012-2013. Patronaty medialne nad projektem objęły lokalne media: Nowiny Jeleniogórskie oraz Muzyczne Radio.

W ramach projektu odbyło się:

1. 8 debat publicznych dot. sytuacji osób starszych w danej gminie wiejskiej i miasteczku powiatu jeleniogórskiego pn. „Seniorzy – problem czy szansa dla środowiska lokalnego”.

2.  Przygotowano 12 animatorów lokalnych ( 6 do 25 r. ż i 6 po 60 r.ż.) do dalszej pracy w środowiskach lokalnych.

3. Warsztaty integracyjne prowadzone przez wyszkolonych animatorów lokalnych.

4. Wybrano kilka organizacji do realizacji dalszych działań we własnych środowiskach lokalnych (dofinansowanie tych działań w ramach projektu) przy pomocy animatorów lokalnych.

5. Zapewniono powstanie lub obsługe stron www organizacji senioralnych.

6. Powstała publikacja promująca „dobre praktyki” organizacji senioralnych na obszarze powiatu jeleniogórskiego.

7. Powstał panel dot. „dobrych praktyk” organizacji senioralnych na stronie www.duchgor.org oraz www.faktor.org.pl.

8.   Przeprowadzono 8 szkoleń oraz przeprowadzono doradztwo dot. pozyskiwania funduszy krajowych dla organizacji senioralnych.

9. Powstał Punktu Informacyjnego i Doradczego dla Organizacji Senioralnych przy LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Rezultat: 

-przygotowano 12 animatorów do aktywizowania organizacji senioralnych (6 osób do 25 r.ż, 6 osób 60+/65+). 

- blisko 200 seniorów wzięło aktywny udział w ww formach w projekcie oraz 6 osób do 25 r. ż.

Programy PAFW

dl programy