Wyniki naboru 5/2018 z dnia 29.06.2018 r. (inwestycje w infrastrukturę)

Lista wybranych wniosków 5/2018

Lista zgodności z LSR 5/2017

Protokół Rady 29.06.18

 Protokół Rady 1/7/PR/2018  z posiedzenia Rady w dniu w związku ze złożonym  protestem do naboru 5/2018  

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano:  06.07.2018 | 11:33
Zmodyfikowano: