Posiedzenie Rady LGD w dniu 03.10.2019 r.

W dniu 03.10.2019r. w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, odbyło się posiedzenie Rady LGD.

Podczas obrad przeprowadzono weryfikację i ocenę wniosku złożonego w ramach ogłoszonego w dniu 24.07.2019r. naboru nr 9/2019 - Niekomercyjna infrastruktura turystyczna,rekreacyjna,kulturowa.

W pracach Rady uczestniczyli pracownicy Biura LGD.