Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów do Oceny i Wyboru operacji

W dniu 06. lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie rozpatrzenia protestów do oceny i wyboru operacji, które wpłynęły do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.