Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków - nabory 1/2016 oraz 2/2016

Informujemy, że w dniu 16. stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, w sprawie oceny wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, które wpłynęły do LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach naborów 1/2016 oraz 2/2016.