Posiedzenie Rady LGD 22.03.2022

W dniu 22.03.2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Oceniającej LGD dot. konkursu 14/2022 Podejmowanie Działalności Gospodarczej.

Odbyło się szkolenie Rady w zakresie: 1. Podsumowanie dotychczasowej pracy Rady", 2. Program LEADER, cele, wskaźniki LSR, Regulaminy, kryteria — zmiany", 3. Zmiany przepisów dot. realizacji Programu LEADER", 

Następnie wypełniono rejestr powiązań członków Rady, podpisano deklaracje poufności i bezstronności, zaplanowano podział prac w przyjętym systemie trójkowym i przystąpiono do oceny. Członkowie Rady indywidualnie oceniają projekty na miejscu w biurze LGD.

Kolejne posiedzenia Rady 05.04.2022 i 12.04.2022.