Terminy posiedzeń Rady Oceniającej LGD konkurs 14/2022

Zaplanowano następujące terminy posiedzeń Rady Oceniającej LGD:

- 22.03.2022

- 05.04.2022

- 12.04.2022

Informacja o wynikach ocen nastąpi jak najszybciej po 12.04.2022r.