Posiedzenie Rady LGD 17.06.2021 i 24.06.2021

Dnia 17.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór, na którym wybrano 3-osobowe zespoły oceniające i przydzielono im wnioski do oceny. W dniu 24.06.2021r. Rada zebrała się w celu konsultacji  ocen w zespołach.