Zaproszenie na walne zebranie członków 18.01.2023r.

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór Serdecznie zapraszamy na tradycyjne już NOWOROCZNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
w dniu
18.01.2023 r. godz. 11.00-13.00 CAS Podgórzyn, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały 01/01/2023.

3. Podsumowanie GALI KML w 2022 r. oraz spotkanie z ambasadorką Karkonoskiej Marki Lokalnej: p. Lucyną Kornobys – paraolimpijką.

4. Uroczyste powołanie Zespołu Sterującego do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-27(29).

5. Przyjęcie zmian w statucie – podjęcie uchwały 02/01/2023 (zmiany wymagane dot. nowej LSR).

6. Informacje zarządu:
- dot. 2022 r: stan wdrażania lokalnej strategii rozwoju okresu 2014-2020, rozliczenia stan bieżący,

- stan prac nad nową lokalną strategią rozwoju itd....

- terminy na luty i marzec dot. spotkań, warsztatów, konferencji,

- ws strojów wizytowych Ducha Gór, kwartalnika „Z Krainy Ducha Gór”, KML 2023.


7. Sprawy różne.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub telefonicznie 75 644 21 65.

Kandydatów do partnerstwa prosimy o przesłanie deklaracji członkowskiej oraz niezbędnych dokumentów do dnia 16.01.2023!

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  05.01.2023r.
Zmodyfikowano: