Spotkanie fokusowe z seniorami

W piątek 16.09.2022r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, odbyło się kolejne spotkanie fokusowe dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, tym razem spotkanie poświęcone zostało seniorom z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Główną ideą wydarzenia była aktywizacja oraz włączenie seniorów w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Zakładamy, że nowy dokument będzie wyrażał potrzeby starszych mieszkańców regionu i znajdzie najbardziej adekwatne sposoby do realizacji nowych zamierzeń, a kolejne lata w znaczący sposób przyczynią się do poprawy sytuacji seniorów w naszym podkarkonoskim regionie.

Dziękujemy Pani Dorocie Goetz za prowadzenie spotkania, seniorom za przybycie i udział w spotkaniu fokusowym oraz Urzędowi Gminy Podgórzyn, za bezpłatne udostępnienie sali.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  19.09.2022
Zmodyfikowano: