Spotkanie fokusowe z przedsiębiorcami

W środę 14.09.2022r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, odbyło się spotkanie fokusowe w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, na spotkaniu gościliśmy tym razem przedsiębiorców z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Dziękujemy Panu Bohdanowi Kamińskiemu za prowadzenie wydarzenia, a obecnym osobobom za udział w spotkaniu fokusowym oraz Urzędowi Gminy Podgórzyn, za bezpłatne udostępnienie sali.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  15.09.2022
Zmodyfikowano: