Spotkanie fokusowe z kobietami

We wtorek 13.09.2022r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, odbyło się spotkanie fokusowe w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, spotkanie poświęcone zostało kobietom z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Główną ideą wydarzenia była aktywizacja oraz włączenie kobiet w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Zakładamy, że nowy dokument będzie wyrażał potrzeby pań z regionu i znajdzie najbardziej adekwatne sposoby do realizacji nowych zamierzeń, a kolejne lata w znaczący sposób przyczynią się do poprawy obszaru LGD.

Dziękujemy Panu Bohdanowi Kamińskiemu za prowadzenie spotkania, paniom zaś za przybycie i udział w spotkaniu fokusowym oraz Urzędowi Gminy Podgórzyn, za bezpłatne udostępnienie sali.

______________________________________________

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 14.09.2022
Zmodyfikowano: