Zapraszamy na spotkania fokusowe

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do udziału w spotkaniach fokusowych dot. nowej Strategii LSR na lata 2023-2027. Spotkania dotyczyć będą min. celów, wizji i przyszłych działań zapisanych w/w strategii, służących rozwojowi całego obszaru LGD (gminy: Kowary, Karpacz, Mysłakowice, Janowice Wielkie, Szklarska Poręba, Piechowice, Podgórzyn, Jelenia Góra).
 
Spotkania te służyć będą zwiększeniu zasobu wiedzy na temat obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, a w dalszej perspektywie poprawie jakości życia mieszkańców obszaru, np. przez przygotowanie odpowiednich rekomendacji i wskazówek dla osób podejmujących interwencje społeczne, kulturowe, infrastrukturalne. 
 
Spotkania fokusowe odbędą się w małych, max. 9 osobowych grupach tematycznych: młodzież (12-17 lat), kobiety, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (NGO), seniorzy (60+), rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego (JST), uczestnicy Karkonoskiej Marki Lokalnej (KML), sołtysi.
 
Zapisy odbywają się za pośrednictwem elektronicznego formularza link do zapisów lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 75 644 21 65
 
Liczba osób jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniach fokusowych!
 

Plan spotkań fokusowych:

Spotkanie fokusowe nr 1 – dla młodzieży (12-17 lat), 12.09.2022r. godz. 16:30-18:00 Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, Kowary.

Spotkanie fokusowe nr 2 – dla kobiet, 13.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 3 – dla przedsiębiorców, 14.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 4 – dla organizacji pozarządowych (NGO), 15.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 5 – dla seniorów (60+), 16.09.2022r. godz. 10:00-11:30, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 6 – dla rolników, 19.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 7  – dla JST, 20.09.2022r. godz. 10:00-11:30, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 8 – dla użytkowników KML, 21.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

Spotkanie fokusowe nr 9 – dla sołtysów, 22.09.2022r. godz. 16:30-18:00, Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 26.08.2022
Zmodyfikowano: