Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014 - 2020. Wersja 1.12

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014 - 2020. Wersja 1.12 (pobierz dokument)