Kwiecień 2018 - Szkolenia przedsiębiorczość

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych i obecncyh przedsiębiorców, którzy chcą złożyć wniosek w nadchodzących naborach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w zakresie podejmowaniebądź rozwijanie działalności gospodarczej na szkolenia dotyczące poprawnego wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, a w szczególności wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Oba spotkania odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

04.04.2018 r. - Lokalne Kryteria Wyboru, ze szczególnym uwzględnieniem: Rozwiązań Innowacyjnych oraz Działań przyjaznych Środowisku, godz. 14.00-17.00

11.04.2018 r. - zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej: wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan, godz. 14.00-17.00