18.12.2017 r. Spotkanie informacyjne dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

W dniu 18.12.2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób dopiero planujących otworzyć działalność gospodarczą, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór. Szkolenie dotyczyło warunków udzielenia wsparcia wynikających z PROW 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru wynikających z LSR 2014-2020.