OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NGO

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Żmigrodzie.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
1) Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji.
2) Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
3) Co to są dane osobowe? 
4) Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”
5) Zbiór danych osobowych. 
6) Administrator danych osobowych.
7) Przetwarzanie danych osobowych.
8) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
9) Prawo do:
a) informacji
b) sprzeciwu
c) poprawienia danych
d) powierzenia danych
10) Praktyczne aspekty stosowania RODO

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00-15.30, w Żmigrodzie przy ulicy Wrocławskiej 12 (Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie). 

Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 20 kwietnia 2018 r. telefonicznie – u pana Sławomira Wójcika pod numerem telefonu 71 770 40 76, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl  


Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.