Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia

Poniżej zamieszczamy link do artykułu: Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundację oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust 1 pkt 5.

Materiał pochodzi ze strony: Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych.

WEJDŹ