Planowane nabory 2018 dla NGO

Informujemy, że w pierwszej połowie 2018 r. zaplanowano następujące konkursy (termin oraz pula wolnych środków znajduje się poniżej)

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

  • termin konkursu: 02.05.2018 r. - 16.05.2018 r.
  • forma wsparcia: refundacja do 300.000 zł.
  • pula środków 633 762,50 zł.