Spotkania Grupy Roboczej ws. projektów grantowych

W związku z planowanymi naborami na projekty grantowe serdecznie zapraszamy na spotkania grupy roboczej.

Projekty grantowe są skierowane do Lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Spotkania odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE przy ul. Żołnierskiej 13 w Podgórzynie

09.03.2018 - godz. 14.00-17.00

06.04.2018 r. - godz. 14.00-17.00

13.04.2018 r. - godz. 14.00-17.00

Spotkania grupy roboczej b edą dotyczyły wszystkich trzech projektów grantowych zaplanowanych w pierwszym półroczu 2018 r.:

  • Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
  • Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu