Ruszył konkurs Działaj Lokalnie 2020

     ologowanie 1

 Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra  z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 25 ogłasza

nabór wniosków na
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2020
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 24.000 PLN (pula środków może ulec zmianie)

Wnioski można składać tylko w generatorze od 06 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 Zapraszamy na:

1. szkolenia w formie elektronicznej – informacja będzie dostępna na www.duchgor.org/ zakładka Działaj Lokalnie/Aktualności

  • 16.04.2020 r. (czwartek)
  • 28.04 2020 r. (wtorek)
  • 08.05.2020 r. ( piątek)

2. konsultacje indywidualne tylko przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą w terminie od 28 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo).

W załączeniu Regulamin konkursu ODL 2020 oraz Poglądowy wniosek ODL 2020

kontakt:

  • Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, telefon : 75 644 21 65
  • Małgorzata Bińczak – pracownik ds. rozliczeń wniosków- Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, telefon : 605 889 635

e-mail: sekretariat@duchgor.org
www.duchgor.org 

Programy PAFW

dl programy