Młodzieżowa Drużyna OSP Łomnica

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Łomnica w dniu 12.07.2019 rozpoczęła projekt  pn. "Dzielę się pasją". Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Kupiliśmy mały sprzęt do nauki gaszenia pożarów, uczymy się działań ratowniczych!

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju nowo powstałej inicjatywy w Łomnicy, gmina Mysłakowice. Już dziś widoczne jest duże zaangażowanie społeczne i pozytywny odbiór działań naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ochotnicza Straż Pożarna zostanie postrzegana nie tylko przez pryzmat walki z pożarami czy miejscowymi zagrożeniami, lecz wychodzi z ofertą do społeczności lokalnych, a szczególnie do dzieci i młodzieży.

Strażak to zawód o najwyższym poziomie zaufania społecznego  – to przekonanie legło u podstaw realizacji projektu. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy funkcjonuje od 1945 r., a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) od 2019 r.  Powstanie MDP w Łomnicy jest bardzo ważnym wydarzeniem społecznym. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowała się duża grupa dzieci i rodziców, chcących działać na rzecz lokalnej społeczności. Wraz z rozwojem MDP, rośnie zasięg naszego działania, który w perspektywie ma objąć całą gminę Mysłakowice. Nasza MDP pozwala włączyć nowe osoby do pracy społecznej na rzecz naszej miejscowości i gminy.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Programy PAFW

dl programy