17.05.2019 r. Zapraszamy do składania wniosków na Konkurs Działaj Lokalnie 2019

ologowanie 1

Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra  z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 25 ogłasza

nabór wniosków na
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 16 000 PLN (pula środków może ulec zmianie)
Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 maja do 17 czerwca 2019 r.
na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 Zapraszamy na:

1. spotkania informacyjne/szkoleniowe, które odbędą się:

  • 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
  • 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część
  • 06 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
  • 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25;
2. konsultacje indywidualne: od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo).

W załączeniu Regulamin konkursu ODL 2019 oraz Poglądowy wniosek ODL 2019 
kontakt:
Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
tel. 75 644 21 65
e-mail: sekretariat@duchgor.org
www.duchgor.org 

 

Programy PAFW

dl programy