WYNIKI II NABORU DZIAŁAJ LOKALNIE I SOLIDARNIE Z UKRAINĄ 2022

W dniu 27.04.2022 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Grantowej Programu Działaj Lokalnie 2022 w Ośrodku Działaj Lokalnie - LGD Partnerstwo Ducha Gór dot. II terminu naboru.

W załączeniu lista rankingowa. 

Wnioskodawcy otrzymają informację o zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian ustalonych przez Komisję, wymaganych przed podpisaniem umowy.

Lista rankingowa 2

Notatka Komisji Oceniającej Działaj Lokalnie 2022 - II termin

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 28.04.2022 
Zmodyfikowano:

Programy PAFW

dl programy