03.04.2017 Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

03.04.2017 odbyły się Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące: Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu:

Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy oraz Lokalne Kryteria Wyboru. Spotkania odbyły się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13.

Pełna fotorelacja ze szkolenia znajduje się na stronie: WEJDŹ

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano: 2017-04-05 08:33:00
Zmodyfikowano: