Konsultacje zmian w kryteriach wyboru operacji w ramach projektów grantowych (1.2)

Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w dokumentacji opracowanej przez LGD dotyczącej wyboru operacji w ramach projektów grantowych.

Proponowane zmiany mają w większości charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Część zmian wynika ze specyfiki projektów grantowych i intencji LGD Partnerstwo Ducha Gór, aby wybrane operacje w jak najwięszkym stopniu przyczyniały się do realizacji celu projektu grantowego.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 04 - 18 kwietnia 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

Dokumenty przedstawione do konsultacji znajdują się w zakładce: KONSULTOWANE DOKUMENTY

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano: 2017-03-29 12:54:00
Zmodyfikowano: