Konkurs 2019

Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra  z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 25 w dniu 17.05. 2019 r. ogłasza

nabór wniosków na 
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 16 000 PLN (pula środków może ulec zmianie)
Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. 
na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 Zapraszamy na:

1. spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
  • 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część
  • 06 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 I część
  • 13 czerwca 2019 r. ( czwartek) o godz. 10.00 II część

PROSIMY O ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA TELEFONICZNIE. TYLKO OSOBY BĘDĄCE NA LIŚCIE ZGŁOSZONYCH MAJĄ ZAGWARANTOWANE MIEJSCE NA SPOTKANIU.

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25;
2. konsultacje indywidualne: od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo).

W załączeniu Regulamin konkursu ODL oraz Poglądowy wniosek ODL 
Kontakt: 
Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór 
tel. 75 644 21 65
e-mail: sekretariat@duchgor.org 
www.duchgor.org 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  17.05.2019
Zmodyfikowano: