26.06.2018 Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 26 czerwca 2018 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Pogdórzynie odbyło  się Walne Zebranie  Członków LGD Partnerstwo Ducha Gór. Podczas zebrania zatwierdono sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi LGD.