BEZPŁATNE seminarium dotyczące budowania produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby

Serdecznie zapraszamy Państwa naBEZPŁATNE Seminarium  dotyczącebudowania produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe.

 
13. czerwca (środa) 2018 r., CAS Pogórze, ul. Żołnierska 13, godz. 13.00-19.00
 
Odpowiadając na tendencje obowiązujące aktualnie w turystyce organizujemy dla Państwa Seminarium, które przybliży w jaki sposób zbudować nowy produkt turystyczny lub uatrakcyjnić/poszerzyć swoją ofertę w oparciu o lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
 
Seminarium jest wstępem do projektu "WŁĄCZENIE SPOŁECZNE POPRZEZ REALIZACJĘ FESTIWALU DUCHA GÓR", w ramach którego zostaną zrealizowane także warsztaty, przygotowujące do realizacji 7-miu inicjatyw w ramach Festiwalu Ducha Gór w 2018 r., które zostaną dofinansowane kwotą 1000 zł. każdy.  
 
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub przedstawiciela na seminarium u organizatora - LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres:sekretariat@duchgor.org lub osobiście w siedzibie LGD: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25  do dnia 12 czerwca 2018 r. 
 
O lokalnych zasobach opowie dr Przemysław Wiater, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, wykładowca Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii Dolnego Śląska, a szczególnie dziejów Karkonoszy i Gór Izerskich. Członek Kapituły Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Człowiek honorowy Gildii Przewodników Sudeckich im. W.E. Peuckerta. Rycerz nieformalnego Towarzystwa Zamku Wieczornego. Chętnie wędruje po różnych górach, bibliotekach i archiwach.
 
O budowaniu produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby (m.in. ekomuzeum, wsie tematyczne, otwarte pracownie) opowie Irena Krukowska-Szopa Prezes Fundacji, długoletni trener organizacji pozarządowych, specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju: plany, programy, strategie. Specjalista i doradca tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich, realizator m.in. projektów: WIOSKI Z POMYSŁEM - WIOSKI TEMATYCZNE JAKO IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ, TWÓJ GŁOS - TWOJA DECYZJA – TWOJE SOŁECTWO. INKUBATOR SOŁECKICH INICJATYW OBYWATELSKICH, PROJEKT „SOŁECKIE STRATEGIE OŻYWIENIA OBYWATELSKIEGO WSI”.
 
Projekt jest realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
 
 
belka ksow 3