18.05.2018 Szkolenie z RODO we Wrocławiu

W dniu 18. maja 2018 r. pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór wzięli udział w szkoleniu przygotowującym organizacje pozarządowe na zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzanych przez wejście w życie RODO od 25.05.2018 r. Szkolenie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki.