Szkolenie dla NGO - nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych! - Wrocław

Zapraszamy do udziały w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut  Wolności wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie adresowane jest do organizacji pozarządowych, a dotyczyć będzie wdrożenia RODO, czyli nowego rozporządzenia o przetwarzaniu 
danych osobowych, które będzie obowiązywać od 25 maja tego roku.

Szkolenie odbędzie się 18 maja o godzinie 14.00.

Miejsce szkolenia: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców 
Warszawy 1 we Wrocławiu, sala 1222

Szkolenie przeprowadzi Pan Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora Departamentu 
Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia do dnia 
17 maja na adres pelnomocnik.obywatel@duw.pl 
<mailto:pelnomocnik.obywatel@duw.pl>;