Nabór Interreg CZ-POL

Na stronie Programu www.cz-pl.eu opublikowano ogłoszenie o naborach dla projektów dotyczących zarządzania regionem turystycznym/marki turystycznej w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Mając na uwadze dotychczasowe zainteresowanie współpracą z partnerami czeskimi w ramach projektów transgranicznych, zachęcamy Państwa do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 mln euro w ramach ogłoszonego naboru.

Jednocześnie informujemy, że Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu we współpracy z Centrum Rozwoju Republiki Czeskiej i Krajem Pardubickim zapraszają na Seminarium dla wnioskodawców zainteresowanych ogłoszonym naborem. Seminarium odbędzie dnia 11 maja 2018 r. w Pardubicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu w zakładce KONFERENCJE / SZKOLENIA / SEMINARIA / KONSULTACJE / OPEN DAY w tym miejscu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium jak również do konsultowania Państwa projektów w Regionalnym Punkcie kontaktowym w Wałbrzychu. W szczególności zachęcamy do umawiania się na spotkania indywidualne w siedzibie Punktu.

Z poważaniem

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Wałbrzychu

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

Departament Rozwoju Regionalnego

58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

tel. 74 66 70 990, 91;     fax. 71 77 69 357

e-mail:  rpk@dolnyslask.pl