Bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

Fundacja Fundusz Współpracy niniejszym zaprasza organizacje wiejskie z małych miast z całej Polski do udziału w szkoleniu dot. udziału NGO w procesie stanowienia prawa. Szkolenia kierowane są  do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.  

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu  Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa i są dla uczestników bezpłatne. Szkolenia są finansowane Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Celem szkolenia (w ramach tzw. Modułu I) jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Podczas dwudniowego szkolenia organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Tematyka szkolenia:

1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.

2. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego

3. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Terminy i miejsca szkoleń dla poszczególnych województw: (pierwszy dzień: od 10.30-18.00, drugi dzień:  od 9.00-16.00)

• województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Krynica Zdrój

• województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Poznań

• województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Ustroń

•  województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Smardzewice

•  województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Darłówko Wschodnie

•  województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Bolszewo

•  województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Mikołajki

•  województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin

•  województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza

•  województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa

•  województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz

•  województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów Wielkopolski

•  województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów

• województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica

• województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy

•  województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice

•  województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Starachowice

• województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Kazimierz Dolny nad Wisłą

• województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór Mazowiecki

• województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl .