Zaproszenie na Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Firm

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na pierwsze Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii”. Impreza zaplanowana jest na 27 czerwca 2018 roku w hotelu Mercure w Jeleniej Górze. To doskonała okazja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do prezentacji swoich możliwości, wymiany doświadczeń z branżą sąsiadujących krajów oraz pozyskania nowych kontaktów handlowych. To też sposobność do weryfikacji kierunku rozwoju własnej firmy, wzmocnienia jej potencjału i poznania nowych trendów. W forum weźmie udział ok. 100 firm z Polski,  Republiki Czeskiej i Saksonii. Składać się będzie z dwóch części:

-części seminaryjnej,

-giełdy Kooperacyjnej, podczas której odbywają się rozmowy bilateralne (B2B) pomiędzy przedsiębiorcami.

Potrzeba zorganizowania Forum wyniknęła z tendencji rozwoju światowej turystyki. Współcześnie wzrost konkurencyjności przemysłu turystycznego opiera się m.in. na minimalizacji kosztów działalności dzięki wykorzystaniu energii wytworzonej z własnych źródeł i wpisywaniu działalności prośrodowiskowej  w ofertę i usługę turystyczną.

Forum organizowane jest w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

Forum odbędzie się dnia 27.06.2018r. w hotelu Mercure w Jeleniej Górze