Newsletter dla NGO kwiecień 2018

Poniżej zamieszczamy Newsletter dla Organizacji Pozarządowych, opracowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Newsletter zawiera informacje na temat konkursów, przepisów prawnych, doradztwa oraz działań prowadzonych w dolnośląskich organizacjach.

NEWSLETTER