20.04.2018 Szkolenie: Biznesplan

Zapraszamy wszystkie osoby planujące w najbliższych naborach złożyć wnioski do LGD Partnerstwo Ducha Gór na szkolenie dotyczące poprawnego wypełniania Biznesplanu, ze szczególnym uwzględnieniem tabel finansowych. Szkolenie odbędzie się 20.04.2018 r. w godz. 14.00-17.00 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

Szkolenie jest kierowane do osób planujących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą.