Badania postawy polskich konsumentów - żywność lokalna

W imieniu studentki międzynarodowych studiów magisterskich o kierunku Rozwój Obszarów Wiejskich na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii zapraszamy do wypełnienia ankiety w zakresie badania postawy polskich konsumentów względem żywności lokalnej. 
 
Wyniki pomogą uzyskać informacje o tym kto, jak i dlaczego decyduje się na lokalną żywność, co ludzie uważają za przeszkody, a najważniejsze - do jakich konsumentów i w jaki sposób można trafić żeby zmienili swoje nawyki i zaczęli jeść lokalnie.
 
Jesli uda zdobyć wystaczająco realistyczne dane to będą opublikowane również poza pracą magisterską. W Polce przeprowadzono tylko kilka badań na ten temat, jednak nie są one wystarczające bo nie opisują dokładnie profilu konsumenta zainteresowanego lokalną żywnością. 
 
Żywność lokalna to jeden z najważniejszych tematów w rozwoju obszarów wejskich! 
 
 
Bardzo dziękujemy za pomoc w imieniu badaczki.