AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

W imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym AKADEMIA UMIJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD.

Do udziału w Akademii zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli lokalnych grup działania, w tym rybackich, przedstawicieli organizacji pozarządowych,

przedstawicieli samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będących członkami z LGD/RLGD, a także przedstawicieli innych podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich
i współpracujących z LGD/RLGD
.

Kierujemy je do tych osób, które chcą działać bardziej skutecznie, wykorzystując różnorodne metody animacji społecznej, opierające się także na dorobku podejścia LEADER.

Cykl obejmuje 3 zjazdy szkoleniowe organizowane w okresie kwiecień, maj, czerwiec w 4 regionach Polski:

1 grupa: zachodnio pomorskie, wielkopolskie, kujawsko pomorskie, pomorskie

2 grupa: dolnośląskie, śląskie, lubuskie i opolskie

3 grupa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i łódzkie

4 grupa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.

Dla grupy 2 - dolnośląskie, śląskie, lubuskie i opolskie szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- I szkolenie 19-21.04

- II szkolenie 23-25.05

- III szkolenie 19-21.06

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość:  realizacji inicjatywy lokalnej, przekładającej nabytą wiedzę i umiejętności  na praktyczne działanie w swoim środowisku /konkurs lipiec - sierpień/, uczestnictwo w wyjeździe studyjnym i seminarium regionalnym / wrzesień/oraz skorzystanie z pomocy tutora w planowaniu aktywności animacyjnej. Na zakończenie konferencja podsumowująca projekt, która się odbędzie w październiku.

Zgłoszenia do grupy 2 prosimy kierować na załączonej karcie rekrutacyjnej na biuro@kwiatlnu.eu do dnia 14 kwietnia 2018 r. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji na http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Pytania dotyczące szkoleń można kierować na malgorzata.kramarz@idealnagmina.org.pl,  krukowska@zielonaakcja.pl