Konsultacje LSR - cele i przedsięwzięcia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, załącza do konsultacji cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach LSR na lata 2023-2027, 

Cele i Przedsięwzięcia, LSR na lata 2023-2027

W przypadku uwag do celów i przedsięwzięć prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sekretariat@duchgor.org

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  15.05.2023
Zmodyfikowano: