Konsultacje LSR na lata 2023-2027 - 15.05.2023

W dniu 15.05.2023r. w siedzibie Muzuem Karkonoskiego w Jeleniej Górze, odbyło się Forum strategiczne. Wydarzenie miało na celu omówienie i debatę na temat istotnych kwestii strategicznych zawartych w LSR na lata 2023-2027. Na forum strategicznym uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą na temat różnych aspektów strategii. Przypominamy, że 30.05.2023 r. w CAS w Podgórzynie o godz. 14:00 odbędzie się konferencja podsumowująca nowy dokument strategiczny, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać cele i kierunki rozwoju wszpólnego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 15.05.2023
Zmodyfikowano: