Spotkanie z JST dot. sieciowych projektów 01.03.2023

W dniu 01.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kowarach odbyło się spotkanie z samorządowcami z obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór. Na spotkaniu dyskutowano o wspólnych przedsięwzięciach, które LGD może realizować z lokalnymi gminami. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z gmin: Kowary, Mysłakowice, Piechowice.

 


Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 01.03.2023
Zmodyfikowano: