Konsultacje do nowej strategii LGD rolnikami

W dniu 31.01.2023 r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowała spotkanie z rolnikami z obszaru LGD. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.

W trakcie wydarzenia poznaliśmy najważniejsze potrzeby przedstawicieli lokalnych rolników i ustaliliśmy możliwości finansowania tych potrzeb w nowym okresie programowania.

Nadmienić warto, że w nowej perspektywie finansowej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawią się nowe narzędzia na rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w szczególności w zakresie: gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych czy rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniu konsultacyjnym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  31.01.2023 r.
Zmodyfikowano: