podsumowanie roku 2022

 2022 rok był dla Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór niezwykle intensywnym czasem. Krótkie podsumowanie naszych działań można zobaczyć w poniższym materiale filmowym. 

Działania LGD Partnerstwo Ducha Gór 2022