Konsultacje w sprawie strategii ZIT AJ

W dniu 12.08.2022 r. odbyły się internetowe konsultacje związane z przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych, w tym również Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Strategia ZIT AJ jest to dokument strategiczny Aglomeracji Jeleniogórskiej, wokół którego sytuuje się obszar funkcjonalny AJ, wskazujący główne kierunki rozwoju określone w oparciu o zdiagnozowany potencjał.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór do udziału w spotkaniu.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 12.08.2022r.
Zmodyfikowano: