Szkolenie Jakość żywności

Przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór uczestniczyli w dniu 11. września 2017 r., w szkoleniu pt.

Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, zorganizowanym przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD, zrealizowanym w ramach projektu szkoleniowego, finansowanego o ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska, w tym pracownicy biur, potencjalni beneficjenci środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańcy obszaru objętego realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju.