Podpisanie umów przez LGD w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"

W dniu 25.07.2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki finansowe pozwolą na kontynuowanie lub realizowanie nowych zadań na terenie Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku.
LGD Partnerstwo Ducha Gór podpisało umowę o przyznanie pomocy nr 00021-6934-UM0100020/22.

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej zdjęć pod linkiem

Źródło: Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 12.08.2022r.
Zmodyfikowano: