Wynegocjowana umowa partnerstwa Polski z KE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o publikacji na swojej stronie internetowej treść wynegocjowanej z KE Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Poniżej link do dokumentu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/

Umowa Partner­stwa jest podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. 

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 21..07.2022 
Zmodyfikowano: